Wat is Subsidie Management?

Subsidiemanagement is een groeiend vakgebied. Voor bedrijven is het verwerven van extra geld een tocht door een doolhof van continu veranderende regelgeving, voor verstrekkers is het uitvoeren van subsidieprogramma’s het vinden van de juiste balans tussen overheids(beleids)doelstellingen enerzijds en de al dan niet redelijke wensen van subsidieontvangers anderzijds. Voor beiden – overheden en bedrijven – geldt dat ze graag mooie projecten gemaakt en gerealiseerd zien en dat de organisatorische en administratieve processen rond de uitvoering van een regeling zo goed mogelijk geregeld zijn.

 

Het vakgebied kent grote cultuurverschil tussen de betrokkenen: bedrijfsleven, politiek, maatschappelijke organisaties en overheid. Wederzijdse onbekendheid met elkaars werkwijze leidt vaak tot misverstanden en onbegrip. Bedrijven hebben vaak weinig kennis van alle regelgeving waar een subsidieprogramma aan moet voldoen. Overheden daarentegen ontbreekt het soms aan praktische (markt)kennis om snel een goede afweging te kunnen maken.

 

In beide gevallen zou meer kennis over elkaar een meer doelmatige samenwerking bevorderen. Subsidieadviseur en voorlichters van overheden worden geacht deze brugfunctie te kunnen vervullen en de taal van zowel bedrijven als overheden te spreken. De Subsidie Academie streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van dit intermediaire werk, door ook voor deze groep programma’s aan te bieden.

 

Met welke onderwerpen houdt de Subsidie Academie zich bezig?

De onderwerpen hebben altijd raakvlak met additionele overheidsfinanciering van projecten (subsidies, fiscale regelingen, borgstellingen etc.), maar bestrijken een breed gebied:

• administratie en beheer van subsidieprojecten

• schrijven van subsidieprogramma’s of projectaanvragen

• de organisatie van de subsidieafdeling binnen een organisatie

• specifieke regelingen en actuele subsidiekansen binnen een sector of vakgebied

• beleidsbeinvloeding ten behoeve van (financiering van) projecten

• de relatie tussen (overheids)beleid en geldstromen

 

De onderzoek- en ontwikkelactiviteiten van de Subsidie Academie komen rechtstreeks voort uit de wisselwerking tussen (oud)cursisten, (praktijk)docenten en het netwerk van de Subsidie Academie. De Academie fungeert als community voor iedereen die professioneel betrokken is bij subsidies en ondersteunt waar mogelijk vragen van de beroepsgroep.

 

Onderdeel van Fontys Hogescholen

De subsidie academie is gelieerd aan Fontys Hogescholen, Management, Economie en Recht. Tijdens de opleiding komen de studenten regelmatig in aanraking met subsidiemanagement. De Subsidie Academie tracht de kennis en vaardigheden van de studenten naar een hoger niveau te brengen door hen in aanraking te laten komen met praktijkgerichte zaken op subsidiegebied.